Rada pedagogiczna w świetle prawa

Regulamin Rady Pedagogicznej