Gł. księgowa - Maria Czupryńska-Piekarska ,

w zastepstwie - Ewa Zawalich
1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawami o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami
2. Prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami
3. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w sposób zapewniający wstępną kontrolę legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu ich z planami finansowymi oraz właściwym gospodarowaniem powierzonym mieniem przedszkola
4. Opracowywanie, we współpracy z dyrektorem, planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetów, sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz analiz okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, fachowe doradztwo, instruktaż w zakresie planowania, szczególnie w przygotowaniu niezbędnych danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego. W tym zakresie główny księgowy zobowiązany jest do systematycznego szkolenia się i znajomości obowiązujących przepisów.
5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania zakładu.

 

 Samodzielny referent - Czesława Frąckiewicz
   1. Pobieranie odpłatności z pobyt dziecka w przedszkolu w dniach ustalonych przez dyrektora oraz odprowadzanie zebranej kwoty do banku
   2. Zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki czystości i sprzęt
   3. Pobieranie zaliczek z banku i rozliczanie się z nich wobec księgowej
   4. Nadzorowanie sporządzania posiłków pod względem kaloryczności, wartości odżywczych i składników mineralnych
   5. Sporządzanie jadłospisów dziennych i dekadowych, dziennych raportów żywieniowych
   6. Prowadzenie magazynu spożywczego zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i sanitarnymi
   7. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkola
   8. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu
   9. Prowadzenie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem środków czystości
  10. Przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami rocznej inwentaryzacji
  11. Prowadzenie rejestru odzieży ochronnej
  12. Bezwzględne przestrzeganie zarządzeń dyrektora dotyczących zabezpieczenia gotówki.

 

 

Pomoc biurowa - Karolina Jaroszewska

 w zastępstwie - Ewa Zawalich

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Dariusz Chojnacki

tel. 579 283 623, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadczenie   usług Inspektora   Ochrony Danych Osobowych  (IOD) w Przedszkolu Miejskim  Nr  12  w  Olsztynie określonych w Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016 r.  w sprawie   ochrony osób  fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym:

1) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego   rozporządzenia oraz innych przepisów Unijnych lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie poprzez konsultacje indywidualne lub szkolenia grupowe

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, pozostałych przepisów unijnych oraz krajowych przepisów odnoszących się do ochrony danych:

- zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzani

- analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania,

- informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań;

3) monitorowanie przestrzegania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

4) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

5) współpraca z organem nadzorczym;

6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

7) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;

8) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;

9) wykonywanie innych czynności wynikających z pełnionej funkcji IOD