Strona Biuletynu jest podzielona na trzy obszary:

1. Obszar nagłówka zawiera:
a) nazwę podmiotu udostępniającego informacje,
b) logo BIP, będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl)
c) moduł wyszukujący
2. Obszar menu z lewej strony zawiera :
1/dane podstawowe , a w nim:
a) odnośnik: "Strona główna"
- znajdujemy tutaj podstawowe dane dotyczące podmiotu i dane teleadresowe
b) odnośnik: "Lokalizacja"
- określono tutaj położenie jednostki na planie Miasta Olsztyna
c) odnośnik: "Ogłoszenia"
- zamieszczono tu wszelkie ogłoszenia dotyczące działalności jednostki (w tym rekrutacji do przedszkola) - są tu opisane sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, zamieszczane ogłoszenia o prowadzonych naborach na wolne stanowiska, informacje o prowadzonych przetargach
2/ odnośniki sekcji "Organy Przedszkola"
- są tu umieszczone treści dotyczące zadań organów statutowych jednostki::
- Rady pedagogicznej
- Rady rodziców
- Dyrektora przedszkola
3/ odnośniki sekcji "Prawo wewnętrzne"
- są tu umieszczone treści dotyczące podstawowych aktów prawa wewnętrznego - w tym Statutu przedszkola a także innych dokumentów (regulaminów, procedur) oraz informacje dotyczące struktury organizacji i zatrudnienia oraz programów nauczania wykorzystywanych w przedszkolu
4) odnośniki sekcji "Kadra"
- umieszczono tu treści dotyczące zadań i kompetencji na poszczególnych stanowiskach etatowych jednostki
5) odnośniki sekcji "Serwis  BiP"
- znajdziemy tutaj informacje dotyczące:
- instrukcji korzystania z BIP
- danych kontaktowych redakcji i administratora strony BIP
3. Obszar z prawej strony zawiera:
a) moduł wyszukiwania treści w Biuletynie informacji Publicznej.
-aby wyszukać informacje, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i kliknąć „szukaj”. Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele pozycji. W treści poszczególnych informacji można znaleźć inne, nie wymienione tu odnośniki do innych obszarów. Są to odsyłacze, które można znaleźć, jako podkreślone fragmenty tekstu. Zawierają one informacje umieszczone w innych dokumentach do zapoznania się lub pobrania.
b) odnośniki sekcji "Informacja publiczna" w postaci menu.
- w tej części umieszczone są informacje na temat zasad i sposobów uzyskiwania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz 2058 ze zm.) oraz wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów a także wykaz udzielonych informacji.