Kucharka  -  Lucyna Pawłowska
1.    Sporządzanie, wspólnie z samodzielnym referentem jadłospisów dekadowych.
2.    Pobieranie z magazynu produktów spożywczych, potrzebnych do sporządzenia posiłków.
3.    Przygotowywanie, wraz z pomocą kucharki, posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami technologii.
4.    Wydawanie posiłków zgodnie z rozkładem dnia.
5.    Dbanie o powierzony sprzęt, narzędzia, naczynia kuchenne i utrzymywanie ich w stanie używalności.
6.    Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi, naczyń kuchennych oraz pomieszczenia kuchni.
7.    Przestrzeganie ładu i porządku w miejscu na stanowiskach pracy we wszystkich pomieszczeniach bloku żywieniowego.
8.    Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy pomocy kucharki.
9.    Poznawanie i przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych, dotyczących procesów technologicznych w zakładach żywienia zbiorowego.
10.    Dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny wszystkich pracowników kuchni.
11.    Wykonywanie pracy w sposób zgodny z procedurami haccp, przepisami bhp i ppoż., przestrzeganie regulaminów przedszkola.

Pomoc kuchenna -  Katarzyna Pasikowska
1.    Wykonywanie wszelkich czynności związanych z obróbką wstępną i właściwą surowców do produkcji potraw.
2.    Odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki.
3.    Oszczędne gospodarowanie wydanymi z magazynu żywnościowego produktami.
4.    Sumienna pomoc kucharce w przygotowaniu potraw, zgodnie z jej sugestiami - przestrzeganie receptur.
5.    Wydawanie posiłków zgodnie z rozkładem dnia.   
6.    Wykonywanie poleceń kucharki wynikających z organizacji pracy w kuchni.
7.    Dbałość o powierzony sprzęt, narzędzia i naczynia robocze.
8.    Dbałość o czystość i estetyczny wygląd zewnętrzny.
9.    W razie nieobecności kucharki doraźne wykonywanie jej czynności.
10.    Poznawanie i przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych, dotyczących procesów technologicznych w zakładach żywienia zbiorowego.
11.    Wykonywanie pracy w sposób zgodny z procedurami haccp, przepisami bhp i ppoż., przestrzeganie regulaminów przedszkola.