Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

 1.Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

Grupa I - 3-latki:  mgr Ewelina Janowicz

                              mgr Agnieszka Olszewska – Zygmunt

                              mgr Magdalena Bartczak

Grupa II - 4-latki:  mgr Paulina Pniewska 

                       mgr Hanna Reszka

Grupa III - 5-latkimgr Teresa Gajocha, 
                                mgr Irena Kaczmar    

 Grupa IV - 6-latkimgr Eleonora Zalewska,

                                 mgr Kornelia Karch-Kaczkan,

                           

Psycholeg - mgr Milena Fedorczyk

Katecheta - Michał Kołakowski (w zastępstwie)

Logopeda - mgr Justyna Auguściak (w zastępstwie)

Język angielski -  mgr Ewelina Janowicz

 

2. Dodatkowe specjalizacje nauczycieli:

Logopedia: Eleonora Zalewska,

                   Magdalena Bartczak,

                   Justyna Auguściak

Terapia pedagogiczna: Agnieszka Olszewska – Zygmunt,

                                 Teresa Gajocha,                                 

Gimnastyka korekcyjna -  Irena Kaczmar

Socjoterapia - Edyta Markowicz

Oligofrenopedagogika:  Magdalena Bartczak,

                                      Hanna Reszka

Terapia integracji sensorycznej: Paulina Pniewska

Gimnastyka Weroniki Sherborne: Milena Fedorczyk

 

Edyta Markowicz - urlop bezpłatny od 27.11.2019r.                                 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

3. Podstawa prawna: Karta Nauczyciela

I. CZAS PRACY (art. 42)

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
a. zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami, albo na ich rzecz w wymiarze: 25 lub 22 godziny tygodniowo – w zależności od grupy wiekowej dzieci
b. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
c. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.                               3.Nauczycielka organizuje swoją pracę zgodnie z niniejszym zakresem czynności, ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i sumiennie wykonuje zadania planowe oraz polecenia przełożonych.
4. Nauczycielka zastępuje nieobecną nauczycielkę zgodnie z ustaleniami dyrektora lub nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności. W okresie zastępstwa wykonuje wszystkie czynności przewidziane na stanowisku pracownika zastępowanego.