Bilans 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Zestawienie zmian w funduszu 2018

Informacja dodatkowa 2018

Załączniki do bilansu 2018