Bilans 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Zestawienie zmian w funduszu 2019

Informacja dodatkowa 2019

załączniki bilans 2019

załączniki bilans 2019

załączniki bilans 2019